Top 10+ phòng xông hơi Hải Dương

TỔNG HỢP PHÒNG XÔNG HƠI HẢI DƯƠNG CỦA BHSAUNA

PHÒNG XÔNG HƠI KHÔ ƯỚT HẢI DƯƠNG – ANH PHIÊN

Địa chỉ : Hải Dương

Thông số kỹ thuật

 • Kích thước phòng xông khô : 1.3 x 1.4 x 2.1
 • Kích thước phòng ướt : 1.2 x 1.3 x 2.1
 • Vật liệu gỗ : Tuyết tùng, kính cường lực
 • Công suất thiết bị máy xông khô : SCANDIA 9KW
  Công suất máy xông hơi ướt : STE 9KW
 • Thương hiệu máy xông hơi : SAWO
 • Mô tả : Vào thời điểm kết thúc dịch covid – 19 anh Phiên nhận thấy rằng việc cải thiện sức khỏe gia đình là vô cùng quan trọng nên anh đã tìm hiểu rất nhiều các biện pháp nhằm nâng cao sức khỏe một cách an toàn. Và BHSAUNA đã tư vấn bộ combo phòng xông hơi khô – ướt để giúp anh cùng gia đình có biện pháp nâng cao sức khỏe một cách an toàn và tự nhiêu.
Công trình phòng xông hơi khô ướt anh Phiên Hải Dương - BHSAUNA
Công trình phòng xông hơi khô ướt anh Phiên Hải Dương - BHSAUNA
Công trình phòng xông hơi khô ướt anh Phiên Hải Dương - BHSAUNA

PHÒNG XÔNG HƠI ƯỚT HẢI DƯƠNG – ANH TRÍ

Địa chỉ : Hải Dương

Thông số kỹ thuật

 • Kích thước phòng ướt : 1.2 x 1.3 x 2.1
 • Vật liệu gỗ : Tuyết tùng, kính cường lực
 • Công suất máy xông hơi ướt : STE 9KW
 • Thương hiệu máy xông hơi : SAWO
 • Mô tả : Vào thời điểm kết thúc dịch covid – 19 anh Trí nhận thấy rằng việc cải thiện sức khỏe gia đình là vô cùng quan trọng nên anh đã tìm hiểu rất nhiều các biện pháp nhằm nâng cao sức khỏe một cách an toàn. Và BHSAUNA đã tư vấn bộ combo phòng xông hơi ướt để giúp anh cùng gia đình có biện pháp nâng cao sức khỏe một cách an toàn và tự nhiêu.
Công trình phòng xông hơi ướt anh Trí Hải Dương -BHSAUNA
Công trình phòng xông hơi ướt anh Trí Hải Dương -BHSAUNA

PHÒNG XÔNG HƠI HẢI DƯƠNG – ANH HUY

Địa chỉ : Hải Dương

Thông số kỹ thuật

 • Kích thước công trình : 2.1 x 2.1 x 2.1
 • Vật liệu gỗ : Tuyết tùng, kính cường lực
 • Công suất máy xông hơi ướt : SCANDIA 9KW
 • Thương hiệu máy xông hơi : SAWO
 • Mô tả : Anh Huy là một khách hàng đặc biệt của BHSAUNA khi thời điểm anh liên hệ với chúng tôi là lúc anh đang xây nhà từ năm 2018. Nhận thấy được sự yêu thích và sự tin tưởng của anh đối với chúng tôi nên chúng tôi đã thực hiện công trình nhanh chóng nhưng
Công trình phòng xông hơi anh Huy Hải Dương -BHSAUNA
Công trình phòng xông hơi anh Huy Hải Dương -BHSAUNA
Công trình phòng xông hơi anh Huy Hải Dương -BHSAUNA
Công trình phòng xông hơi anh Huy Hải Dương -BHSAUNA
Công trình phòng xông hơi anh Huy Hải Dương -BHSAUNA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *