Top 10 Công trình thi công phòng xông hơi Hải Phòng

Tổng hợp công trình thi công phòng xông hơi Hải Phòng của BHSAUNA

PHÒNG XÔNG HƠI KHÔ ƯỚT HẢI PHÒNG – ANH THI

Địa chỉ : Hải Phòng

Thông số kỹ thuật

 • Kích thước phòng xông khô : 1.4 x 1.6 x 2.2
 • Kích thước phòng ướt : 1.2 x 1.4 x 2.1
 • Vật liệu gỗ : Tuyết tùng
 • Công suất thiết bị máy xông khô : NORDEX 9KW
  Công suất máy xông hơi ướt : STE 9KW
 • Thương hiệu máy xông hơi : SAWO
 • Mô tả : Vào thời điểm kết thúc dịch covid – 19 anh Thi nhận thấy rằng việc cải thiện sức khỏe gia đình là vô cùng quan trọng nên anh đã tìm hiểu rất nhiều các biện pháp nhằm nâng cao sức khỏe một cách an toàn. Và BHSAUNA đã tư vấn bộ combo phòng xông hơi khô – ướt để giúp anh cùng gia đình có biện pháp nâng cao sức khỏe một cách an toàn và tự nhiêu. 
Công trình phòng xông hơi anh Thi Hải Phòng - BHSAUNA
Công trình phòng xông hơi anh Thi Hải Phòng - BHSAUNA

PHÒNG XÔNG HƠI HẢI PHÒNG – ANH CHUYÊN

Địa chỉ : Hải Phòng

Thông số kỹ thuật

 • Kích thước phòng xông khô : 1.2 x 2.6 x 2.1 (m)
 • Vật liệu gỗ : Thông Phần Lan
 • Công suất thiết bị máy xông khô : SCANDIA 9KW
 • Thương hiệu máy xông hơi : SAWO
 • Mô tả : Vào thời điểm kết thúc dịch covid – 19 anh Chuyên nhận thấy rằng việc cải thiện sức khỏe gia đình là vô cùng quan trọng nên anh đã tìm hiểu rất nhiều các biện pháp nhằm nâng cao sức khỏe một cách an toàn. Và BHSAUNA đã tư vấn  phòng xông hơi khô để giúp anh cùng gia đình có biện pháp nâng cao sức khỏe một cách an toàn và tự nhiên
Công trình phòng xông hơi anh Chuyên Hải Phòng - BHSAUNA
Công trình phòng xông hơi anh Chuyên Hải Phòng - BHSAUNA
Công trình phòng xông hơi anh Chuyên Hải Phòng - BHSAUNA

PHÒNG XÔNG HƠI ƯỚT HẢI PHÒNG – ANH LONG

Địa chỉ : Hải Phòng

Thông số kỹ thuật

 • Kích thước phòng xông khô : 1.2 x 1.5 x 2.1
 • Vật liệu  : Kính cường lực
 • Công suất máy xông hơi ướt : STE 9KW
 • Thương hiệu máy xông hơi : SAWO
 • Mô tả : Vào thời điểm kết thúc dịch covid – 19 anh Long nhận thấy rằng việc cải thiện sức khỏe gia đình là vô cùng quan trọng nên anh đã tìm hiểu rất nhiều các biện pháp nhằm nâng cao sức khỏe một cách an toàn. Và BHSAUNA đã tư phòng xông hơi ướt để giúp anh cùng gia đình có biện pháp nâng cao sức khỏe một cách an toàn và tự nhiêu
Công trình phòng xông hơi anh Long Hải Phòng - BHSAUNA
Công trình phòng xông hơi anh Long Hải Phòng - BHSAUNA

PHÒNG XÔNG HƠI ƯỚT HẢI PHÒNG – ANH LOÁT

Địa chỉ : Hải Phòng

Thông số kỹ thuật

 • Kích thước phòng xông khô : 1.4 x 1.6 x 2.2
 • Kích thước phòng ướt : 1.3 x 1.4 x 2.1
 • Vật liệu gỗ : Tuyết tùng
 • Công suất thiết bị máy xông khô : SAUVONIA 9KW
  Công suất máy xông hơi ướt : STE 9KW
 • Thương hiệu máy xông hơi : SAWO
 • Mô tả : Trong lúc cải tạo nhà cửa anh Loát có tìm hiểu cũng như có mong muốn lắp đặt phòng xông hơi để giúp gia đình có biện pháp tăng cường sức khỏe tự nhiên. Và BHSAUNA đã tư vấn bộ combo phòng xông hơi khô – ướt để giúp anh cùng gia đình có biện pháp nâng cao sức khỏe một cách an toàn và tự nhiêu. 
Công trình phòng xông hơi khô ướt anh Loát Hải Phòng -BHSAUNA
Công trình phòng xông hơi khô ướt anh Loát Hải Phòng -BHSAUNA
Công trình phòng xông hơi khô ướt anh Loát Hải Phòng -BHSAUNA

PHÒNG XÔNG HƠI SPA – CHỊ HUYỀN

Địa chỉ : Hải Phòng

Thông số kỹ thuật

 • Kích thước trung bình 5 phòng xông khô : 1.5 x 1.6 x 2.2
 • Kích thước trung bình 4 phòng ướt : 1.4 x 1.5 x 2.1
 • Kích thước phòng xông hơi đá muối : 3 x 3 x 2.4
 • Vật liệu gỗ : Tuyết tùng, kính cường lực, đá muối
 • Công suất thiết bị máy xông khô : NORDEX 9KW
  Công suất máy xông hơi ướt : STE 9KW
 • Thương hiệu máy xông hơi : SAWO
 • Mô tả : Nhận thấy nhu cầu chăm sóc sức khỏe của xã hội ngày càng nhiều nên chị Huyền cùng với cổ đông quyết định xây dựng phòng xông hơi đá muối, phòng xông hơi khô và ướt nhằm mục đích kinh doanh. Và thật may mắn BHSAUNA đã được tín nhiệm để xây dựng một chuỗi cơ sở chăm sóc sức khỏe này với số lượng phòng lên đến 10 phòng tổng các loại
Công trình phòng xông hơi SPA chị Hương Hải Phòng -BSHAUNA
Công trình phòng xông hơi SPA chị Hương Hải Phòng -BSHAUNA
Công trình phòng xông hơi SPA chị Hương Hải Phòng -BSHAUNA
Công trình phòng xông hơi SPA chị Hương Hải Phòng -BSHAUNA
Công trình phòng xông hơi SPA chị Hương Hải Phòng -BSHAUNA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *