CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ TMSX BẮC HƯNG

Địa chỉ: LK12-23 Khu đô thị Tổng Cục 5 Yên Xá Thanh Trì Hà Nội ( Cạnh Văn Quán)

Điện thoại :  0903.085.899/ 0909.654.148

 Bảo hành :(024)3 998.1095 

Tư vấn thiết kế thi công phòng xông hơi , bồn sục, bể bơi

bh.sales01@gmail.com / bachung.pxh@gmail.com

Website : www.phongxonghoi.com.vn

Phòng xông hơi đa chức năng nhập khẩu

 • EU-8048-A

  Phòng xông hơi EuroKing EU – 8048

  Phòng xông hơi Euroking EU – 8048 Thông số kỹ thuật EU – 8048 Loại sản phẩm: Phòng xông hơi Mã sản phẩm: Euroking EU-8048 Kích thước : 1000 x 800 x 2200 mm Màu sắc kính...

  Phòng xông hơi EuroKing EU – 8048

  KT : 1000 x 800 x 2200 mm

  Liên hệ

  Thương hiệuEuroKing thuộc Tập đoàn EuroKing – Nofer

  Sản xuất: Malaysia

  Công nghệ: Hoa Kỳ

 • phong-xong-hoi-EU-8601

  Phòng xông hơi EuroKing EU – 8601

  Phòng xông hơi Euroking EU – 8601 Thông số kỹ thuật EU – 8601 Loại sản phẩm: Phòng xông hơi ướt Mã sản phẩm: Euroking EU-8601 Kích thước : 950 x 950 x 2120 mm Màu...

  Phòng xông hơi EuroKing EU – 8601

  KT : 1200 x 900 x 2200 mm

  Liên hệ

  Thương hiệuEuroKing thuộc Tập đoàn EuroKing – Nofer

  Sản xuất: Malaysia

  Công nghệ: Hoa Kỳ

 • EU-A601-A

  Phòng xông hơi Euroking EU – A601

  Phòng xông hơi Euroking EU – A601 Thông số kỹ thuật EU – A601 Loại sản phẩm: Phòng xông hơi ướt Mã sản phẩm: Euroking EU-A601 Kích thước : 1200 x 1000 x 2200 mm Màu...

  Phòng xông hơi Euroking EU – A601

  KT : 1200 x 900 x 2200 mm

  Liên hệ

  Thương hiệuEuroKing thuộc Tập đoàn EuroKing – Nofer

  Sản xuất: Malaysia

  Công nghệ: Hoa Kỳ

 • EU-A803-A

  Phòng xông hơi EuroKing EU – A803

  Phòng xông hơi Euroking EU – A803 Thông số kỹ thuật EU – A803 Loại sản phẩm: Phòng xông hơi ướt Mã sản phẩm: Euroking EU-A803 Kích thước : 1000 x 850 x 2200 mm Màu...

  Phòng xông hơi EuroKing EU – A803

  KT : 1000 x 850 x 2200 mm

  Liên hệ

  Thương hiệuEuroKing thuộc Tập đoàn EuroKing – Nofer

  Sản xuất: Malaysia

  Công nghệ: Hoa Kỳ

 • EU-A805-A

  Phòng xông hơi EuroKing EU – A805

  Phòng xông hơi Euroking EU – A805 Thông số kỹ thuật EU – A805 Loại sản phẩm: Phòng xông hơi ướt Mã sản phẩm: Euroking EU-A805 Kích thước : 1200 x 900 x 2200 mm Màu...

  Phòng xông hơi EuroKing EU – A805

  KT : 1200 x 900 x 2200 mm

  Liên hệ

  Thương hiệuEuroKing thuộc Tập đoàn EuroKing – Nofer

  Sản xuất: Malaysia

  Công nghệ: Hoa Kỳ

 • EU-A808-A

  Phòng xông hơi EuroKing EU – A808

  Phòng xông hơi Euroking EU – A808 Thông số kỹ thuật EU – A808 Loại sản phẩm: Phòng xông hơi ướt Mã sản phẩm: Euroking EU-A808 Kích thước : 1200 x 900 x 2200 mm Màu...

  Phòng xông hơi EuroKing EU – A808

  KT : 1200 x 900 x 2200 mm

  Liên hệ

  Thương hiệuEuroKing thuộc Tập đoàn EuroKing – Nofer

  Sản xuất: Malaysia

  Công nghệ: Hoa Kỳ

 • EU-A810B-A

  Phòng xông hơi EuroKing EU – A810B

  Phòng xông hơi Euroking EU – A810B Thông số kỹ thuật EU – A810B Loại sản phẩm: Phòng xông hơi ướt Mã sản phẩm: Euroking EU-A810B Kích thước : 1265 x 786 x 2170 mm Màu...

  Phòng xông hơi EuroKing EU – A810B

  KT : 900 x 900 x 2200 mm

  Liên hệ

  Thương hiệuEuroKing thuộc Tập đoàn EuroKing – Nofer

  Sản xuất: Malaysia

  Công nghệ: Hoa Kỳ

 • EU-8045-A

  Phòng xông hơi EuroKing EU – 8045

  Phòng xông hơi Euroking EU – 8045 Thông số kỹ thuật EU – 8045 Loại sản phẩm: Phòng xông hơi Mã sản phẩm: Euroking EU-8045 Kích thước : 900 x 900 x 2200 mm Màu sắc kính...

  Phòng xông hơi EuroKing EU – 8045

  KT : 900 x 900 x 2200 mm

  Liên hệ

  Thương hiệuEuroKing thuộc Tập đoàn EuroKing – Nofer

  Sản xuất: Malaysia

  Công nghệ: Hoa Kỳ

 • EU-8047-A

  Phòng xông hơi EuroKing EU – 8047

  Phòng xông hơi Euroking EU – 8047 Thông số kỹ thuật EU – 8047 Loại sản phẩm: Phòng xông hơi Mã sản phẩm: Euroking EU-8047 Kích thước : 900 x 900 x 2200 mm Màu sắc kính...

  Phòng xông hơi EuroKing EU – 8047

  KT : 900 x 900 x 2200 mm

  Liên hệ

  Thương hiệuEuroKing thuộc Tập đoàn EuroKing – Nofer

  Sản xuất: Malaysia

  Công nghệ: Hoa Kỳ

 • EU-A602-A

  Phòng xông hơi EuroKing EU – A602

  Phòng xông hơi Euroking EU- A602 Thông số kỹ thuật EU- A602 Loại sản phẩm: Phòng xông hơi ướt Mã sản phẩm: Euroking EU-A602 Kích thước : 1500 x 1000 x 2200 mm Màu sắc...

  Phòng xông hơi EuroKing EU – A602

  KT : 1500 x 1000 x 2200 mm

  Liên hệ

  Thương hiệuEuroKing thuộc Tập đoàn EuroKing – Nofer

  Sản xuất: Malaysia

  Công nghệ: Hoa Kỳ

 • EU-A806

  Phòng xông hơi EuroKing EU – A801/A802

  Phòng xông hơi Euroking EU- A801/A802 Thông số kỹ thuật EU- A801/A802 Loại sản phẩm: Phòng xông hơi ướt Mã sản phẩm: Euroking EU-A806 Kích thước : 1000 x 850 x 2200 mm Màu...

  Phòng xông hơi EuroKing EU – A801/A802

  KT : 1000 x 850 x 2200 mm

  Liên hệ

  Thương hiệu: EuroKing thuộc Tập đoàn EuroKing – Nofer

  Sản xuất: Malaysia

  Công nghệ: Hoa Kỳ

 • EU-A806

  Phòng xông hơi EuroKing EU – A806

  Phòng xông hơi Euroking EU-A806 Thông số kỹ thuật EU- A806 Loại sản phẩm: Phòng xông hơi ướt Mã sản phẩm: Euroking EU-A806 Kích thước : 1000 x 850 x 2200 mm Màu sắc kính...

  Phòng xông hơi EuroKing EU – A806

  Liên hệ

  Thương hiệu: EuroKing thuộc Tập đoàn EuroKing – Nofer

  Sản xuất: Malaysia

  Công nghệ: Hoa Kỳ

 • phong-xong-hoi-EU-8014

  Phòng xông hơi Euroking EU-8014

  Phòng xông hơi Euroking EU-8014 Thông số kỹ thuật EU- 8014 Loại sản phẩm: Phòng xông hơi Mã sản phẩm: Euroking EU-8014 Kích thước : 1650 x 1200 x 2200 mm Màu sắc kính chắn...

  Phòng xông hơi Euroking EU-8014

  Liên hệ

  Thương hiệu:  EuroKing thuộc Tập đoàn EuroKing – Nofer

  Sản xuất: Malaysia

  Công nghệ: Hoa Kỳ

 • phong-xong-hoi-EU-8032

  Phòng xông hơi Euroking EU-8032

  Phòng xông hơi Euroking EU-8032 Thông số kỹ thuật EU- 8032 Loại sản phẩm: Phòng xông hơi ướt Mã sản phẩm: Euroking EU-8032 Kích thước : 950 x 950 x 2200 mm Màu sắc kính...

  Phòng xông hơi Euroking EU-8032

  Liên hệ

  Thương hiệu:  EuroKing thuộc Tập đoàn EuroKing – Nofer

  Sản xuất: Malaysia

  Công nghệ: Hoa Kỳ

 • phong-xong-hoi-EU-8033

  Phòng xông hơi EuroKing EU-8033

  Phòng xông hơi Euroking EU-8033 Thông số kỹ thuật EU- 8033 Loại sản phẩm: Phòng xông hơi ướt Mã sản phẩm: Euroking EU-8033 Kích thước : 950 x 950 x 2200 mm Màu sắc kính...

  Phòng xông hơi EuroKing EU-8033

  Liên hệ

  Thương hiệu:  EuroKing thuộc Tập đoàn EuroKing – Nofer

  Sản xuất: Malaysia

  Công nghệ: Hoa Kỳ

 • phong-xong-hoi-EU-8037

  Phòng xông hơi Euroking EU-8037

  Phòng xông hơi Euroking EU-8037 Thông số kỹ thuật EU- 8038 Loại sản phẩm: Phòng xông hơi ướt Mã sản phẩm: Euroking EU-8033 Kích thước : 950 x 950 x 2200 mm Màu sắc kính...

  Phòng xông hơi Euroking EU-8037

  Liên hệ

  Thương hiệu:  EuroKing thuộc Tập đoàn EuroKing – Nofer

  Sản xuất: Malaysia

  Công nghệ: Hoa Kỳ