Bồn tắm Govern

 • bon-tam-massage-JS - 8810

  Bồn tắm massage GOVERN (JS – 8810)

  BỒN TẮM MASSAGE GOVERN (JS – 8810) Sản phẩm có chức năng: Tắm , Xục thủy lực . KÍCH THƯỚC(SIZE) Đường kính :1500 mm/1600 mm Cao : 650 mm/650 mm THÔNG SỐ NGUỒN...

  Bồn tắm massage GOVERN (JS – 8810)

  KT : 1500x1500x650 mm

  Liên hệ

  Xuất xứ sản phẩm
  Hãng sản xuất : bồn tắm GOVERN
  Công nghệ sản xuất : CHÂU ÂU
  Sản xuất tại : MALAYSIA

 • bon-tam-massage-govern-js-8330

  Bồn tắm massage GOVERN (JS-8330)

  BỒN TẮM MASSAGE GOVERN (JS- 8330) Sản phẩm có chức năng: Tắm , Xục thủy lực. KÍCH THƯỚC(SIZE) Dài :1600 mm Rộng: 1200 mm Cao : 740 mm THÔNG SỐ NGUỒN ĐIỆN Điện...

  Bồn tắm massage GOVERN (JS-8330)

  KT : 1600 x1200 x 740 mm

  Liên hệ

  Xuất xứ sản phẩm
  Hãng sản xuất : bồn tắm GOVERN
  Công nghệ sản xuất : CHÂU ÂU
  Sản xuất tại : MALAYSIA

 • bon-tam-massage-govern-js-1105

  Bồn tắm massage GOVERN (JS-1105)

  BỒN TẮM MASSAGE GOVERN (JS- 1105) Sản phẩm có chức năng: Tắm , Xục thủy lực . KÍCH THƯỚC(SIZE) Dài :1200 mm Rộng: 660 mm Cao : 730 mm THÔNG SỐ NGUỒN ĐIỆN Điện...

  Bồn tắm massage GOVERN (JS-1105)

  KT : 1200x660x730 mm

  Liên hệ

  Xuất xứ sản phẩm
  Hãng sản xuất : bồn tắm GOVERN
  Công nghệ sản xuất : CHÂU ÂU
  Sản xuất tại : MALAYSIA

 • bon-tam-massage-govern-js-0743

  Bồn tắm massage GOVERN (JS- 0743)

  BỒN TẮM MASSAGE GOVERN (JS- 0743) Sản phẩm có chức năng: Tắm , Xục thủy lực, Xục khí. KÍCH THƯỚC(SIZE) Dài :1200 mm Rộng: 1200 mm Cao : 590 mm THÔNG SỐ NGUỒN ĐIỆN Điện...

  Bồn tắm massage GOVERN (JS- 0743)

  KT : 1200 x1200 x 590 mm

  Liên hệ

  Xuất xứ sản phẩm
  Hãng sản xuất : bồn tắm GOVERN
  Công nghệ sản xuất : CHÂU ÂU
  Sản xuất tại : MALAYSIA

 • 6345_bon_tam_massage_govern_js_0744

  Bồn tắm massage GOVERN (JS- 0774)

  BỒN TẮM MASSAGE GOVERN (JS- 0774) Sản phẩm có chức năng: Tắm , Xục thủy lực. KÍCH THƯỚC(SIZE) Dài :1050 mm Rộng: 1050 mm Cao : 720 mm THÔNG SỐ NGUỒN ĐIỆN Điện...

  Bồn tắm massage GOVERN (JS- 0774)

  KT : 1050x1050x720 mm

  Liên hệ

  Xuất xứ sản phẩm
  Hãng sản xuất : bồn tắm GOVERN
  Công nghệ sản xuất : CHÂU ÂU
  Sản xuất tại : MALAYSIA

 • k8170-1

  Bồn tắm massage GOVERN ( K8170 )

  BỒN TẮM MASSAGE GOVERN ( K8170 ) Sản phẩm có chức năng: Tắm , Xục thủy lực, Xục khí. KÍCH THƯỚC(SIZE) Dài :1700 mm Rộng: 850 mm Cao : 580 mm THÔNG SỐ NGUỒN ĐIỆN Điện...

  Bồn tắm massage GOVERN ( K8170 )

  KT : 1700 x 850 x 580 mm

  Liên hệ

  Xuất xứ sản phẩm
  Hãng sản xuất : bồn tắm GOVERN
  Công nghệ sản xuất : CHÂU ÂU
  Sản xuất tại : MALAYSIA

 • bon-tam-massage-govern-k-8160

  Bồn tắm massage GOVERN ( K8160 )

  BỒN TẮM MASSAGE GOVERN ( K8160 ) Sản phẩm có chức năng: Tắm , Xục thủy lực, Xục khí. KÍCH THƯỚC(SIZE) Dài :1600 mm Rộng: 800 mm Cao : 580 mm THÔNG SỐ NGUỒN ĐIỆN Điện...

  Bồn tắm massage GOVERN ( K8160 )

  KT : 1600x800x580 mm

  Liên hệ

  Xuất xứ sản phẩm
  Hãng sản xuất : bồn tắm GOVERN
  Công nghệ sản xuất : CHÂU ÂU
  Sản xuất tại : MALAYSIA

 • bon-tam-massage-govern-js-8162

  Bồn tắm massage GOVERN (JS- 8162)

  BỒN TẮM MASSAGE GOVERN (JS- 8162) Sản phẩm có chức năng: Tắm , Xục thủy lực, Xục khí. KÍCH THƯỚC(SIZE) Dài :1700 mm Rộng: 800 mm Cao : 680 mm THÔNG SỐ NGUỒN ĐIỆN Điện...

  Bồn tắm massage GOVERN (JS- 8162)

  KT : 1800 x 850 x 600mm

  Liên hệ

  Xuất xứ sản phẩm
  Hãng sản xuất : bồn tắm GOVERN
  Công nghệ sản xuất : CHÂU ÂU
  Sản xuất tại : MALAYSIA

 • 81191-1

  Bồn tắm massage GOVERN (JS- 8119)

  BỒN TẮM MASSAGE GOVERN (JS- 8119) Sản phẩm có chức năng: Tắm , Xục thủy lực, Xục khí. KÍCH THƯỚC(SIZE) Dài :1350 mm Rộng: 1350 mm Cao : 680 mm THÔNG SỐ NGUỒN ĐIỆN Điện...

  Bồn tắm massage GOVERN (JS- 8119)

  KT : 1800 x 850 x 600mm

  Liên hệ

  Xuất xứ sản phẩm
  Hãng sản xuất : bồn tắm GOVERN
  Công nghệ sản xuất : CHÂU ÂU
  Sản xuất tại : MALAYSIA

 • bon-tam-massage-govern-js-8112

  Bồn tắm massage GOVERN (JS- 8112)

  BỒN TẮM MASSAGE GOVERN (JS- 8112) Sản phẩm có chức năng: Tắm , Xục thủy lực, Xục khí. KÍCH THƯỚC(SIZE) Dài :1600 mm Rộng: 800 mm Cao : 700 mm THÔNG SỐ NGUỒN ĐIỆN Điện...

  Bồn tắm massage GOVERN (JS- 8112)

  KT : 1800 x 850 x 600mm

  Liên hệ

  Xuất xứ sản phẩm
  Hãng sản xuất : bồn tắm GOVERN
  Công nghệ sản xuất : CHÂU ÂU
  Sản xuất tại : MALAYSIA

 • bon-tam-massage-govern-js-8091

  Bồn tắm massage GOVERN (JS- 8091)

  BỒN TẮM MASSAGE GOVERN (JS- 8091) Sản phẩm có chức năng: Tắm , Xục thủy lực . KÍCH THƯỚC(SIZE) Dài :1700 mm Rộng: 770 mm Cao : 650 mm THÔNG SỐ NGUỒN ĐIỆN Điện...

  Bồn tắm massage GOVERN (JS- 8091)

  KT : 1700 x 770 x 650 mm

  Liên hệ

  Xuất xứ sản phẩm
  Hãng sản xuất : bồn tắm GOVERN
  Công nghệ sản xuất : CHÂU ÂU
  Sản xuất tại : MALAYSIA

 • bon-tam-massage-govern-js-8079

  Bồn tắm massage GOVERN (JS- 8079)

  BỒN TẮM MASSAGE GOVERN (JS- 8079)) Sản phẩm có chức năng: Tắm , Xục thủy lực, Xục khí. KÍCH THƯỚC(SIZE) Dài :1500 mm Rộng: 1500 mm Cao : 650 mm THÔNG SỐ NGUỒN ĐIỆN Điện...

  Bồn tắm massage GOVERN (JS- 8079)

  KT : 1800 x 850 x 600mm

  Liên hệ

  Sản phẩm có chức năng: Tắm , Xục thủy lực, Xục khí.

  KÍCH THƯỚC(SIZE)

  • Dài :1500 mm
  • Rộng: 1500 mm
  • Cao : 650 mm
 • bon-tam-massage-govern-js-903

  Bồn tắm massage GOVERN (JS-903)

  BỒN TẮM MASSAGE GOVERN (JS-903) Sản phẩm có chức năng: Tắm , Xục thủy lực, Xục khí. KÍCH THƯỚC(SIZE) Dài :1850 mm Rộng: 1230 mm Cao : 700 mm THÔNG SỐ NGUỒN ĐIỆN Điện...

  Bồn tắm massage GOVERN (JS-903)

  KT : 1800 x 850 x 600mm

  Liên hệ

  Sản phẩm có chức năng: Tắm , Xục thủy lực, Xục khí.

  KÍCH THƯỚC(SIZE)

  • Dài :1850 mm
  • Rộng: 1230 mm
  • Cao : 700 mm